Informace o nás

Volanky starší

 

 

MINI Volanky

 

 

Soubor Volanické mažoretky v současné době navštěvují dívky (mohou i chlapci) ve věku od 4 let. Mažoretky se na pravidelné tréninky schází v pátek odpoledne ve Volanicích. Organizační vedoucí mažoretek je paní Denisa Mázorová, trénují Anna Mázorová, Denisa Zachovalová. Soubor zahájil činnost v září roku 2009 pod vedením paní Mgr. Jany Šimůnkové.

Mažoretky nacvičují několik sestav s hůlkami a s pompomy, soubor je rozdělený do dvou skupin – MINI Volanky ( 4 - 10 let)  a Volanky starší ( 10 - 16 let).

Během roku mají mažoretky spoustu vystoupení na různých kulturních a společenských akcích (dětské dny, dětské maškarní plesy, sjezdy rodáků, vystoupení pro důchodce, vystoupení na plesech, účast na festivalu Jičín – město pohádky, na fotbalových turnajích, na Mikulášských nadílkách…). Nejčastěji vystupují na kulturních akcích v Lomnici nad Popelkou a ve Volanicích, ale i v  Milíčevsi, Vrbici, Žereticích, Žlunicích, Vysokém Veselí, Smidarech, Ohnišťanech, Starých Smrkovicích, Holovousích…). Pravidelně vystupují na Veletrhu vzdělávání Educa v Liberci.

Dále se dívky účastní mažoretkových soutěží a národních šampionátů (Chlumec nad Cidlinou, Kamenice a Českodubská vánoční hůlka), dvakrát byly na mezinárodní taneční škole (v Německu a v Polsku).  

Dívky jezdí každoročně na mažoretková soustředění (Lomnice, Doksy, Bedřichov).

V rámci Lomnického hudebního jara se zúčastnily mažoretkového pokusu o rekord, kdy 588 lidí vytvořilo za pomoci mažoretkových hůlek hada. Nový rekord je zapsán do České knihy rekordů v Pelhřimově.

Nejstarší dívky ze souboru mažoretek plnily bronzovou úroveň programu DofE Award, za kterou obdržely bronzové ocenění „Cena vévody z Edinburghu“ na ceremonii konané v Emauzském klášteře v Praze.  

 

Poděkování našim sponzorům!!!

V minulosti nám projevili svou přízeň tyto organizace a společnosti:

obce Volanice, Slatiny, Sběř, Žlunice, Chomutice a město Vysoké Veselí

 

Agro Slatiny, a.s., Volanická zemědělská, a.s., Stavoka Kosice, a.s., PharmDr.  Dvořáková Alice - lékárna Vysoké Veselí, Alena Vlasáková, Milena Skalská Rejlová 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

                                                                                                            

 

Historie projektu

Připravujeme...............