Školní rok 2016-2017

29.08.2016 10:01

První schůzka ve školním roce 2016-2017

9.9.2016

16 hod Volanky mladší a nové mažoretky

17 hod Volanky starší


cca hodinová informativní schůzka